OpenWith Enhanced

K-MultimediaPlayer icon

K-MultimediaPlayer

(part of The KMPlayer) © http://www.kmplayer.com

K-Multimedia Player (also known as The KMPlayer, KMPlayer or KMP) is a media player software for Microsoft Windows which can play a large number of formats including VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, FLV and QuickTime.


Information about K-MultimediaPlayer

K-MultimediaPlayer is mostly used to open:

K-MultimediaPlayer is usually found in following folders:

K-MultimediaPlayer links:

K-MultimediaPlayer is reported to open following extensions:

.!ut.0.001.002.003.004.264.26l.3ga.3GP_56x42.a52.acelive.acemedia.acestream.ass.avc.avi_neo.avi_neo_.avs.b4s.bdmv.bin.bsf.camrec.CPI.crdownload.d2v.dat.dctmp.ddp.drc.dthumb.eac3.ec3.enc.gvi.gxf.iflv.jsv.JVT.kpl.ksf.lpcm.lrc.m3u.m3u8.meta.MK3D.mks.mlp.mms.MO3.mpl.mpls.mpp.mtv.mvc.nuv.opus.part.pkg.pls.pss.rmf.rmp.s2k.sdp.ssa.ssf.thd.TiVo.torchdownload.tpd.tpr.tslive.tv.umx.usf.VC1.vlc.vp7.wmx.wvx.xpart.__a
.aac.ac3.adt.adts.aif.aifc.aiff.alac.amr.aob.ape.apl.au.caf.cda.dsm.dts.fla.flac.it.m1a.m2a.m4a.m4b.m4p.m4r.mid.midi.mka.mp1.mp2.mp3.mpc.mtm.nsa.ofr.ofs.oga.ogg.oma.pcm.ra.ram.rmi.rmj.rmm.s3m.shn.snd.spx.tak.tta.voc.w64.wav.wave.wax.wma.wv.xm.xspf
.zip
.cue.img.iso.nrg.xa
.gif.pmp.psb.rsb.wmp
.php
.apk
.3g2.3gp.3gp2.3gpp.amv.asf.asx.avi.bik.bup.div.divx.dpg.dv.dvr.dvr-ms.evo.f4v.flc.fli.flv.h264.hdmov.idx.ifo.k3g.m1v.m2p.m2t.m2ts.m2v.m4v.mkv.mod.mov.mp2v.mp4.mp4v.mpa.mpe.mpeg.mpeg1.mpeg2.mpeg4.mpg.mpv.mpv2.mpv4.mqv.mts.mxf.nsv.ogm.ogv.ogx.qt.rec.rm.rms.rmvb.roq.rpm.rt.rv.skm.smi.smil.smk.srt.sub.swf.tod.tp.tps.trp.ts.tts.vob.vp6.vro.webm.wm.wmv.xvid